Avoimet työpaikat – Lediga platser – Open job positions

2019-08-15

Haemme jatkuvasti osaajia vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Katso avoimet paikat alta. Voit jättää myös avoimen hakemuksen alla olevan lomakkeen kautta.

Eftersom efterfrågan på våra produkter växer söker vi kontinuerligt efter nya medarbetare. Se lediga platser nedan. Du kan också lämna en öppen ansökan via nedanstående blankett.

We are growing and continually looking for skilled personnel. See open positions below. You can also fill in form below for open application.

Sähköasentajia, Mekaanikkoja ja veneenrakentajia
På Svenska  /  In English

Haemme uutta työvoimaa vakituiseen työsuhteeseen kasvavalle venetehtaallemme Loviisaan monivuotisen tilauskantamme toimittamiseksi. Boomeranger Boats Oy on erikoistunut RHIB-veneiden valmistukseen viranomais- ja sotilaskäyttöön.

Haemme erityisesti hakijoita, joilla on kokemusta esimerkiksi:

– ajoneuvoalan sähkö- tai asennustöistä
– moottoriasennuksista
– veneiden telakoinnista
– laivanrakennuksesta
– lasikuitu- ja komposiittilaminoinnista

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kehittyvästä ja kasvavasta, kansainvälisesti toimivasta yrityksestä sekä mielenkiintoisen ja monipuolisen työkentän pienessä ja tehokkaassa työyhteisössä. Autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä lähialueelta.

Arvostamme halua ja työteliästä asennetta rakentaa suomalaisia huipputuotteita!

Tarjolla on monipuolisia tehtäviä koulutuksesi ja osaamisesi perusteella. Kielitaito ja voimassa olevat sähkö-, tuli- ja työturvallisuuskortit katsotaan eduksi valintoja tehtäessä, mutta eivät ole välttämättömiä.

Hae heti! Täytämme paikkoja sopivien henkilöiden löytyessä. Täytä hakulomake alta.

Lisätietoja varten voit ottaa yhteyttä:
Olli Lehti 0400 798 540 / rekry@boomeranger.fi.

Varastonhoitaja
In English

Kansainvälisen liiketoimintamme vahvan kasvun myötä haemme Loviisan vakinaiseen työsuhteeseen varastonhoitajaa.

Päätehtävänä on yrityksen varastotoimintojen suunnittelu, kehittäminen ja hoitaminen.

Tehtäviin kuuluu lisäksi suorittavan tason varastotyötehtävät. Varastonhoitajana tehtäviäsi ovat yrityksen varaston kokonaisvaltainen hallinnointi, mm. tavaran vastaanotto, purku, hyllytys ja keräily, sekä tavarahaut ja varastojen yleisestä järjestyksestä vastaaminen. Tehtävään kuuluu myös tuotantokoneiden ja työvälineiden huoltojen hallinnointi sekä yleiset kiinteistöhuoltotyöt huolto-ohjelman mukaisesti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kurottaja- ja trukkiajokemusta sekä BE-ajokorttia, ADR-ajolupa katsotaan eduksi paikkaa haettaessa.

Odotamme hakijoilta logistiikka-alan koulutusta sekä useamman vuoden työkokemusta varastotyötehtävistä.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia itsenäisesti. Edellytämme myös, että hakija on perehtynyt nykyaikaisiin varastointikäytäntöihin ja hänellä on käyttökokemusta vähintään yhdestä ERP-järjestelmästä. Etsimme järjestelmällistä, joustavaa ja sosiaalista persoonaa. Tehtävässä vaaditaan sujuvaa suomen kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työpaikan kehittyvästä ja kasvavasta, kansainvälisesti toimivasta yrityksestä sekä monipuolisen työkentän pienessä ja tehokkaassa työyhteisössä, jossa pääset itse vaikuttamaan vastuullasi olevien toimintojen kehittämiseen ja lopputulokseen.

Hae heti! Täytämme paikan sopivan henkilön löytyessä. Täytä hakulomake alta.

Lisätietoja varten voit ottaa yhteyttä:
Olli Lehti 0400 798 540 / rekry@boomeranger.fi.

Elektriker, Mekaniker och båtbyggare

Boomeranger Boats Ab är en båttillverkare med RHIB-båtar för myndighets- och miltärbruk som specialkompetens. Vår fabrik finns i Valkom, Lovisa. För att kunna leverera vår snabbt växande orderstock söker vi nu mera personal till ordinarie arbetsförhållanden.

Vi uppmärksammar speciellt sökanden som har erfarenhet av:

– fordonsmontering/el
– motormontering
– båtupplag
– skeppsbyggnad
– glasfiber och kompositlaminering

Du erbjuds en plats i ett internationellt företag som ständigt utvecklas samt ett intressant och mångsidigt arbetsfält i en liten och effektiv arbetsmiljö. Vi hjälper vid behov till med bostadssökning i närområdet.

Vi uppskattar arbetsinriktad inställning till att bygga finländska topp-produkter!

Vi kan erbjuda dej mångsidiga uppgifter baserat på din utbildning och erfarenhet. Språkfärdigheter och i kraft varande arbetssäkerhets-, elarbetssäkerhets- och heta arbeten kort ses som en fördel men är inte nödvändiga.

Sök genast! Vi fyller platserna genast då passande personer hittas. Fyll i blanketten.

För tilläggsinformation, kontakta:
Susanna Bergman 0400 486553 / rekry@boomeranger.fi

Lageransvarig

Boomeranger Boats Oy är en båttillverkare med RHIB-båtar för myndighets- och militärbruk som
specialkompetens.
För att kunna leverera vår snabbt växande orderstock söker vi en lageransvarig för permanent
anställning till våra produktionsutrymmen i Lovisa.
Din huvudsakliga uppgift är att planera, utveckla och sköta företagets lagerfunktioner.
Du utför det dagliga operativa lagerarbetet omfattande varumottagning, uppackning och
varuplockning. Också våra egna mindre varutransporter till och från fabriken och ansvaret för
ordningen i lagren hör till den lageransvariges uppgifter.
Till dej hör även koordinering av service och reparation för våra produktionsmaskiner och -verktyg.
Fastighetsskötsel enligt fastställt underhållsprogram är också en del av den lageransvariges
arbetsbeskrivning.
Av de sökande förväntar vi oss en utbildning inom logistikbranschen och flera års erfarenhet av
lagerarbete.
Förutsättningar för att lyckas i uppgiften är förmåga att arbeta självständigt och goda
kommunikationsfärdigheter. Insyn i modern lagerförning och erfarenhet av åtminstone ett
affärssystem ( ERP) räknas som merit.
Du pratar flytande finska, övrig språkkunskap är ett plus.
Vi kan erbjuda dej mångsidiga uppgifter i en liten, internationell och effektiv arbetsmiljö där du själv
kan inverka på utvecklandet av de funktioner du ansvarar för.

Sök genast! Vi fyller platsen då vi hittat en passande person. Fyll i blanketten.

För tilläggsinformation, kontakta:
Susanna Bergman 0400 486553 / rekry@boomeranger.fi

Electricians, mechanics and boatbuilders

We are looking for new employees for a permanent employment to our growing factory in Loviisa. Boomeranger Boats Oy specializes in the manufacturing of RHIB boats for public and military use.

We are especially looking for applicants with below experience:

– electrical or installation works on vehicles
– engine installation
– docking of boats
– shipbuilding
– glass fiber and composite lamination

We provide you with a growing internationally operating company, as well as an interesting tasks in a small and efficient work community. We can also help you to find an apartment in the nearby area.

We appreciate desire and hard work attitude to build world-class products!

There are versatile tasks based on your training and knowledge. Language skills and valid electrical, fire and safety cards are considered to be an advantage when making choices but are not essential.

Apply now! We fill in places as soon as suitable applicants come by. Fill out the application below.

For more information you can contact:
Olli Lehti 0400 798 540 / rekry@boomeranger.fi.

Warehouse Keeper

We are looking for a warehouse manager for permanent employment to help with our growth.

The main task is to design, develop and manage the company’s warehouse operations.

Tasks also includes various warehouse tasks. Your responsibilities as a warehouse keeper are the overall management of company’s inventory, including: receiving, unloading, shelving and picking up of goods, as well as searches and stockpiling. It also includes the maintenance of production machines and implementations as well as general property maintenance work in accordance with the maintenance program. Successful completion of this task requires telescopic handler and forklift driving experience and a BE driving license. ADR license is a plus.

We expect you to have training in logistical field and several years of work experience in warehousing.

The person selected for the job requires good interaction skills and the ability to act independently. We also require that the applicant be familiar with modern storage practices and have experience in at least one ERP system. We are looking for a systematic, flexible and social personality. The task requires fluency in the Finnish language, other language skills are considered an advantage.

We provide you with an exciting workplace in a growing and growing internationally operating company and a diverse workplace in a small and efficient work community where you can influence the development and outcome of the activities for which you are responsible.

Apply now! We fill in places as soon as suitable applicants come by. Fill out the application below.

For more information you can contact:
Olli Lehti 0400 798 540 / rekry@boomeranger.fi.

Hakemus – Ansökan – Application